محمدحسين فلاح به سمت معاونت فرمانداري صدوق منصوب شد

شناسه : 1477536

محمدحسين فلاح به سمت معاونت فرمانداري صدوق منصوب شد


محمدحسين فلاح به سمت معاونت فرمانداري صدوق منصوب شد

محمدحسين فلاح به سمت معاونت فرمانداري صدوق منصوب شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق، طي حكمي از سوي استاندار يزد، "محمدحسين فلاح" به عنوان معاون فرماندار صدوق منصوب شد.

فلاح پيش از اين به عنوان بخشدار مركزي صدوق مشغول به فعاليت بود.

وي  به عنوان بخشدار نمونه استان يزد در سال 1390 از سوي استانداري معرفي شده بود.