یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 146231766
معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار اشکذر عنوان کرد:

مراکز بوم گردی فرصتی ویژه برای حفظ و احیای مناطق روستایی


نشست بررسی توانمندی و فرصت های سرمایه گذاری در منطقه رستاق با حضور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار اشکذر، شوراها و دهیاران بخش مرکزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، نشست بررسی توانمندی و فرصت های سرمایه گذاری در منطقه رستاق با حضور  معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرماندار اشکذر، شوراها و دهیاران بخش مرکزی برگزار شد.

 

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرماندار اشکذر بر لزوم برنامه ریزی صحیح با مد نظر قراردادن ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه و بالفعل نقاط روستایی  به ویژه منطقه رستاق تاکید کرد.

 

مصطفی پور دهقان توجه هر چه بیشتر برای راه اندازی مراکز بوم گردی در روستاها را از شوراها و دهیاران بخش مرکزی اشکذر خواستار شد و گفت: صنعت گردشگری روستایی همواره  مولفه مهمی در رونق روستاها به شمار می رود و راه اندازی این مراکز بوم گردی می تواند در این زمینه نقش محوری ایفا کند.

 

وی  خاطر نشان کرد: با توجه به بحران های خشکسالی و کاهش رونق کشاورزی و دامپروری و ورود فناوری های نوین، گردشگری بوم گردی فرصتی ویژه برای حفظ و احیای مناطق روستایی و رسیدن به تحول اقتصادی در مناطق روستایی به ویژه رستاق محسوب می شود.

 آدرس کوتاه :