مردان قبيله پايداري به كشور بازگشتند

شناسه : 781269

مردان قبيله پايداري به كشور بازگشتند


مردان قبيله پايداري به كشور بازگشتند

مردان قبيله پايداري به كشور بازگشتند
ثانيه هاي انتظار به كندي مي گذشت. شهر به استقبال پرنده هاي مهاجري آمده بود كه در سال هاي سخت هجران از وطن، بال و پر خود را در زير شكنجه هاي كفر شكسته بودند. البته هرچند جسم آنان دربند بود، ولي هيچ گاه روح و انديشه بلندشان تسخير نشد و قلبشان به ياد دين و ايمان و آسمان وطن مي تپيد.
26 مرداد روز بازگشايي قفس بود، روز شادماني شهر و مردم، روز شادباش و تبريك، روز وصل و ديدار. آغوش وطن گشوده شده بود و فوج فوج مردانگي در آن جاي مي گرفت به راستي كدامين ساعت مي تواند شكوه آن لحظات را در خود بگنجاند و كدامين تقويم مي تواند شوق آن لحظه ديدار را در خود ثبت كند.
سال 1369با رهايي كبوتران عشق و آزادي اسيران دربند رژيم بعثي صدام در دوران 8 ساله دفاع مقدس، برگ زرين ديگري بر تاريخ پر افتخار انقلاب اسلامي افزود.
هنوزخاطره آن روز كه پرندگان عاشق به آغوش وطن بازگشتند در قلبها زنده است، كبوتراني كه انتظار را وسيله اي براي رسيدن به خاك وطن كردند.
آزادگاني كه مسافت عشق و عاشقي را با اميد طي كردند و با عظمت و معنويت خود تاريخ را زرين و افتخارآميز ساختند.
غنچه هاي زيباي وطن و چشم و چراغ ملت به ميهن بازگشتند و با ورود خود روشني و پاكي را به ارمغان آوردند.
آنهايي كه گرسنگي، تشنگي، بيماري و تازيانه هاي دشمن ذره اي در اراده شان خدشه وارد نكرده بود.
چه پيروزمندانه زنجيرهاي اسارت را شكستند و به ايران بازگشتند و چه مبارك بود آمدن آنان كه سند ديگري از افتخار و حقانيت ما در دفاع از ارزشهاي اسلامي بودند.
اسوه هاي صبر و استقامت در 26 مرداد 1369 به ايران باز مي گردند تا به عنوان برگي ديگر از يادگار دوران هشت سال دفاع مقدس با ايستادگي حيرت انگيز و صبر خيره كننده خود، همواره بر تارك تاريخ بدرخشند.
همانهايي كه دستاوردشان رمز آزادگي و سعادت براي ملت ايران است و صداقت گفتار و رفتارشان نشان داد ملت ايران در مقابل هر تجاوز با قدرت ايستادگي مي كند و در اين راه جان خود را بر سر پيمان مي گذارد. درود بر شما آزادگان سرافراز كه با آزادي خود از چنگال دشمن آزادگي را براي ايران اسلامي رقم زديد.
بيست و ششم مرداد، سالروز بازگشت هزاران پرستوي دور از وطن به آغوش پرمهر و محبت ملت بزرگ ايران است، روزي كه مادران، پدران، همسران، فرزندان، خواهران و برادران چشم انتظار، يعقوب وار به وصال عزيز خود رسيدند. در آن روز تك تك مردم در هر گوشه ايران با اشك شوق ميزبان آزادگاني بودند كه با ايثار و فداكاري خويش والاترين رشادت ها و حماسه ها را آفريدند تا براي هميشه اين خاطره زيبا را جاودانه سازند.
ايران اسلامي پس ازهشت سال دفاع مقدس در اين روز يكبار ديگر وصل ياران را جشن گرفت.
اين بار شهيدان زنده چون چلچله هاي بهاري بر زمين نشستند و در لابه لاي دست ها، اشك ها و آغوش ها گم شدند.
چه بسيار كودكاني كه در آن روز براي نخستين بار پدر را ديده و لمس مي كردند. چه بسيار مادران و پدراني كه پس از سال ها فراق، بر دست هاي آزرده فرزند خود بوسه زدند و در درياي احساس غوطه ور شدند، چه بسيار زناني كه چهره هاي تكيده همسران خود را باور نداشتند و بر آنچه كه بر ياران امام گذشت، اشك ريختند.
آزادگان، اين پرستوهاي عاشق با مقاومت خود در ميادين جنگ به واژه دفاع از اسلام و آب و خاك ايران قداست بخشيدند و با رهايي پيروزمندانه خويش، شادي و عزت و افتخار را براي ملت ايران به ارمغان آوردند و با شكيبايي چشم جهانيان را متوجه عظمت و اصالت مكتب رهايي بخش اسلام كردند.
فرزندان آزاده ملت ايران در دوران پر رنج و شكنجه اسارتگاههاي بعثي نيز به اميد بازگشت به سرزمين آزاد و مستقل خود دست از مبارزه برنداشتند و زندانهاي رژيم عراق را به صحنه تعليم و تعلم تبديل كردند. اكنون 22 سال است كه آزادگان سرافراز در اقصي نقاط كشور با كوله باري از خاطره و تجربه در جبهه سازندگي دوشادوش ديگر زنان و مردان ايراني براي آباداني ايران اسلامي مي كوشند.
زنده باد ایران...
گرامی باد یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس...
منبع: خبرگزاری ایرنا