یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158810295

مسائل و مشکلات واگذاری زمین جهت احداث مجتمع نانوایی های خشکه پز روستای قوام آباد بررسی شد


فرماندار اشکذر با حضور در بخش خضرآباد از روند اجرای تصفیه خانه فاضلاب واحد پرورش دام بازدید و مسائل و مشکلات واگذاری زمین جهت احداث مجتمع نانوایی های خشکه پز روستای قوام آباد را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، "هادی هادی نسب" فرماندار همراه با "پور دهقان" معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، روسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری و صنعت، معدن و تجارت شهرستان از روند اجرای تصفیه خانه فاضلاب واحد پرورش دام در جاده خضرآباد بازدید کرد.

 

فرماندار اشکذر با بیان اینکه دفع غیر بهداشتی و غیر کارشناسانه فاضلاب دامپروری می تواند تهدید جدی برای سفره آب های زیر زمینی باشد، گفت: آسیب های زیست محیطی ناشی از تخلیه این پساب در محیط اثرات سوئی بر منابع سطحی و سفره های آب زیر زمینی دارد.

 

هادی هادی نسب اظهار داشت: راه اندازی سیستم تصفیه خانه فاضلاب این واحد دامپروی با نظر کارشناسان شرکت آب منطقه ای استان و محیط زیست در حال انجام است که انتظار می رود هر چه زودتر مورد بهره براری قرار گیرد.

 

فرماندار اشکذر درادامه بازدید خود در بخش خضرآباد با حضور در روستای قوام آباد در جریان مسائل و مشکلات واگذاری زمین جهت احداث مجتمع نانوایی های خشکه پز این روستا قرار گرفت.

 

 آدرس کوتاه :