مسكن مهر ندوشن و خضرآباد بررسي شد

شناسه : 780432

مسكن مهر ندوشن و خضرآباد بررسي شد


مسكن مهر ندوشن و خضرآباد بررسي شد

مسكن مهر ندوشن و خضرآباد بررسي شد

به گزارش روابط عمومي فرماندار صدوق،"سيد احمد ميرزاخليلي" روز پنج شنبه در نشست بررسي وضعيت مسكن مهر بخش خضرآباد كه در محل سالن اجتماعت بخشداري برگزار شد تصريح كرد: مسكن مهر از دغدغه هاي اصلي دولت است و انتظار مي رود با همكاري دستگاه ها و ارگان هاي مرتبط اين مهم با سرعت خوب و قابل قبول پيش رود.

بخشدار خضرآباد افزود: مسكن دار شدن اقشار مختلف جامعه و بويژه جوانان در شهرها و روستاهاي كشور ، گامي مهم در راستاي عدالت اجتماعي و محروميت زدايي محسوب مي شود.

آغاز احداث مسكن مهر در شهر ندوشن ، بررسي وضعيت زمينهاي منطقه ندوشن و تحقيق پيرامون مشكلات موجود در احداث مسكن مهر شهرخضرآباد از مهمتريم مصوبات اين نشست بود.

بخش خضرآباد با بيش از 10هزار نفر جمعيت در فاصله 40 كيلومتري مركز شهرستان قرار دارد.