معاون فرماندار صدوق:

شناسه : 781996

معاون فرماندار صدوق:


معاون فرماندار صدوق:

معاون فرماندار صدوق:

"محمدحسين فلاح" معاون فرماندار صدوق روزدوشنبه در گفتگو با پایگاه اطلاع سانی فرمانداری بر لزوم تقویت فرهنگ دینی در بین عموم مردم تاکید کرد.

وی به جنگ نرم و تبلیغی دشمنان در بین اقشار مختلف مردم اشاره کرد و خاطرنشان نمود: آنان با ایجاد شبکه های مختلف رادیویی و تلویزیونی که همگی هدف دار و در یک راستا می باشند سعی در ایجاد انحرافات سیاسی و اعتقادی در بین مردم و بویژه جوانان هستند.

وی نقش رسانه ملی در مبارزه با  بی فرهنگی غرب را بسیار مهم توصیف کرد و تصریح نمود: رسانه ملی در مبارزه با این جنگ نرم دشمنان سیاست های منطقی را اعمال نموده و به خوبی توانسته است تضاد و تعارض بین فرهنگ غرب با فرهنگ ناب اسلامی و قرآنی را به مخاطبان نشان دهد.

این مقام مسئول گسترش فرهنگ اسلامی و قرآنی در بین جوانان را از دغدغه های مقام معظم رهبری دانست و افزود: معظم له بارها در سخنان خود بر این مقوله به عنوان یکی از اصول مهم نظام اسلامی تاکید کرده اند و در این بین هواره از دولت ها خواسته اند که با نگاه ویژه ای به  مسائل فرهنگی و خواسته های فرهنگی مردم در سطوح مختلف  برخورد شود که خوشبختانه در دولت نهم و دهم این دید وسیع وجود داشته است.