معرفي اعضاي هيات بازرسي نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي درشهرستان صدوق

شناسه : 1476782

معرفي اعضاي هيات بازرسي نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي درشهرستان صدوق


معرفي اعضاي هيات بازرسي نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي درشهرستان صدوق

معرفي اعضاي هيات بازرسي نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي درشهرستان صدوق

به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق صبح امروز"محمد حسین فلاح"درجلسه معرفی اعضاي هيات بازرسي نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي این شهرستان با اشاره به ضرورت برگزاري انتخاباتي سالم وقانونمند با حضور پرشور مردم تاكيد كرد وافزود: دست اندركاران امرانتخابات با اجراي دقيق قانون از راي مردم صيانت مي كنند.
رئیس ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی درشهرستان صدوق ، حسن حاتمي ، محمدرضا قانع ومحمد رضا درخشه را به ترتيب به عنوان رئيس، دبير وعضو هيات بازرسي شهرستان صدوق معرفي كرد ورئوس وظايف هيات بازرسي را خاطرنشان كرد واظهار اميدواري نمود اعضاي اين ستاد با بهره مندي ازسوابق ارزنده و تجربيات مستمرخود درانتخابات گذشته وظايف محوله را به خوبي محقق سازند .

وي همچنين بر به كارگيري نيروهاي متهعد ، توانمند وبا تجربه به عنوان بازرس شعب اخذ راي تاكيد كرد.

درادامه اعضاي ستاد بازرسي درمورد پيش بيني نيروهاي مورد نياز ، انتخاب سربازرسان ، بازرسان شعب ، استقرار دبيرخانه ، نحوه جمع آوري وجمع بندي گزارش هاي روزانه بحث وتبادل نظركردند.

گفتني است ستاد بازرسي شهرستان صدوق مستقر درفرمانداري اين شهرستان باشماره تلفن  3628033 و دورنويس 3628033 آماده دريافت نظرات وگزارشات مردمي درمورد نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي است .