معرفي رئيس جديد روابط عمومي فرمانداري صدوق

شناسه : 781670

معرفي رئيس جديد روابط عمومي فرمانداري صدوق


معرفي رئيس جديد روابط عمومي فرمانداري صدوق

معرفي رئيس جديد روابط عمومي فرمانداري صدوق

"به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق" محمد علي شاه حسيني روزچهارشنبه درمراسم توديع ومعارفه رئيس روابط عمومي اين شهرستان:در خصوص اهمیت و حساسیت جایگاه روابط عمومی در یک دستگاه گفت: روابط عمومی قلب تپنده يک سازمان است ويك روابط عمومي مي تواند در هر دستگاه یا سازمانی که باشد اطلاع رساني بهنگام، ايجاد بستر تفاهم و همكاري ،اعتمادو مشاركت همه جانبه رابه نمايش بگذارد و اين امر هنگامي تحقق خواهد يافت كه آن سازمان يك روابط عمومي پويا و منسجم داشته باشد.

وي روابط عمومی را رسالتی بزرگ خواند و افزود:روابط عمومی نه یک وظیفه نه یک شغل و نه یک مسئولیت است بلکه رسالتی بزرگ است که فردی صادق و متعهد را می طلبد.

 در این مراسم اززحمات سه ساله سيد بهروز موسوي ندوشن تقدير وطی حکمی از طرف سرپرست فرمانداري صدوق مهدي دهقاني يه عنوان رئيس روابط عمومي فرمانداري صدوق معرفي شد.