یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 156499491

ملاقات عمومی سرپرست فرمانداری اشکذر با مردم


همزمان با روز یک شنبه 9 تیرماه، روز اختصاصی ملاقات مردم با مدیران، سرپرست فرمانداری اشکذر طی دیدارهای جداگانه در جریان مسائل و مشکلات مردم قرار گرفت و دستورات لازم را جهت بررسی و حل مشکلات مطروحه صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، همزمان با روز یک شنبه 9 تیرماه و در روزی که اختصاص ویژه به ملاقات مردم با مدیران دارد، " هادی هادی نسب" با شهروندان مراجعه کننده دیدار کرد.

 

سرپرست فرمانداری اشکذر در جریان مسائل و مشکلات شهروندان قرار گرفت و دستورات لازم جهت بررسی و حل مشکلات مطروحه را صادر نمود.آدرس کوتاه :