یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158082107

ملاقات عمومی نماینده ویژه رئیس جمهور در شهرستان اشکذر


"حجت الاسلام و المسلمين یونسی" قول مساعد داد مسائل و مشکلات مطرح شده در این دیدارها را به دکتر روحانی رئیس جمهور و هریک از هیئت وزرا مربوطه انعکاس داده و پیگیری نماید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، نماینده ویژه رئیس جمهور  با حضور در محل فرمانداری این شهرستان ضمن ملاقات عمومی با مردم و مسئولان، در جریان مسائل و مشکلات آنها  قرار گرفت.

 

"حجت الاسلام و المسلمين یونسی" قول مساعد داد مسائل و مشکلات مطرح شده را به دکتر روحانی رئیس جمهور و هریک از هیئت وزرا مربوطه انعکاس داده و پیگیری نماید.آدرس کوتاه :