مهمترين مطالبات مردم شهر اشكذر عنوان شد

شناسه : 1478125

مهمترين مطالبات مردم شهر اشكذر عنوان شد


مهمترين مطالبات مردم شهر اشكذر عنوان شد

مهمترين مطالبات مردم شهر اشكذر عنوان شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري اشكذر ، جمعي از مسئولين و اعضاي هيئات مذهبي شهر اشكذر روز پنج شنبه با فرماندار اين شهرستان ديدار كردند .

در اين ديدار كه با هدف ارائه خواسته هاي مردمي و بررسي نقاط ضعف و قوت مركز شهرستان برگزار شد ، پيگيري احداث بيمارستان، احداث پارك بزرگ شهر، رسيدگي به وضعيت آلايندگي كارخانه ها و واحدهاي توليدي، مسائل زيست محيطي، تكميل استخر شناي اشكذر و نارضايتي مردم از نحوه عملكرد و جذب عوارض و ماليات شركت ملي فولاد آلياژي به عنوان مهمترين مطالبات مردم اين شهر عنوان شد.

فرماندار اشكذر در اين نشست با ابراز علاقه از مشاركت هيئات مذهبي در تصميم سازي هاي شهرستان اظهار داشت: با تشكيل اتاق فكر شهرستان و استفاده از خرد جمعي و با تدبير و عقلانيت مهمترين چالش هاي شهرستان مرتفع خواهد شد.                                                                                                 .

شاه حسيني تصريح كرد: هيئات مذهبي با تكيه بر مردم و بر مبناي شرع و عقل مي توانند زمينه ساز وحدت و ايجاد يگانگي در مناطق مختلف  شهرستان و توسعه و پيشرفت همه جانبه آن باشند.