موفقيت يك دانشجوي رضوانشهري در كنكور سراسري كارداني به كارشناسي

شناسه : 1477696

موفقيت يك دانشجوي رضوانشهري در كنكور سراسري كارداني به كارشناسي


موفقيت يك دانشجوي رضوانشهري در كنكور سراسري كارداني به كارشناسي

موفقيت يك دانشجوي رضوانشهري در كنكور سراسري كارداني به كارشناسي

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق، "ياسر حاتمي" دانشجوي رضوانشهري در كنكور سراسري كارداني به كارشناسي سال 1391 موفق به كسب رتبه 18 در رشته تحصيلي تكنولوژي ماشين هاي كشاورزي در كل كشور شد.

وي مدرك كارداني خود را در همين رشته اخذ كرده است.

ضمن تبريك اين موفقيت به اين دانشجوي پرتلاش براي كليه دانش آموزان و دانشجويان شهرستان صدوق آرزوي موفقيت و سربلندي را از خداي متعال مسئلت مي نماييم.