نخبگان ظرفیت های شهرستان را شناسایی کنند!

شناسه : 785383

نخبگان ظرفیت های شهرستان را شناسایی کنند!


نخبگان ظرفیت های شهرستان را شناسایی کنند!

نخبگان ظرفیت های شهرستان را شناسایی کنند!

فرماندار صدوق در نشست جوانان مرکز شهرستان گفت:این شهرستان در ابعاد علمی، فرهنگی ، ورزشی و برنامه ریزی همواره در استان مطرح بوده است و موفقیت جوانان شهرستان در مسابقات علمی و ورزشی نمونه این مدعاست.

عبداللهی به شناسایی ظرفیت های شهرستان توسط نخبگان و جوانان اشاره و خاطر نشان کرد:برای برنامه ریزی کلان شهرستان در ابعاد مختلف و همچنین پیشبرد اهداف سند توسعه و چشم انداز از نظرات و پیشنهادات نخبگان شهرستان استفاده می کنیم.

در این نشست همچنین جمعی از جوانان مسائل و مشکلات شهرستان را مطرح کردند که فرماندار برای رسیدگی به آنها قول مساعد داد.