یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 28584769

نشستی برای بررسی مسائل و مشکلات مسجد ریگ رضوانشهر


این نشست با حضور فرماندار اشکذر، رئیس ادره اوقاف و سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد این شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری اشکذر، نشستی با حضور فرماندار اشکذر، رئیس اداره اوقاف و سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان برای بررسی مسائل و مشکلات  مسجدریگ رضوانشهردر محل همین مسجد برگزار شد.

در این جلسه در خصوص هزینه های جاری  و مسائل فرهنگی این مسجد به خصوص در ایام نوروز بحث و تبادل نظر شد. همچنین مقرر شد در این ایام غرفه فرهنگی و کتاب در محل مسجد ریگ برپا گردد.

در پایان "محمد علی شاه حسینی" فرماندار اشکذر در خصوص موضوعات مورد بحث قول مساعدت و همکاری داد.آدرس کوتاه :