نشست اعضاي موسسه قرآني امين رضوانشهر با امام جمعه اشكذر و فرماندار شهرستان

شناسه : 2080933

نشست اعضاي موسسه قرآني امين رضوانشهر با امام جمعه اشكذر و فرماندار شهرستان
به گزارش روابط عمومي فرمانداري اشكذر، "حجت الاسلام و المسلمين طالبيان" در نشست اعضاي كانون قرآني امين رضوانشهر با تاكيد بر اهميت و جايگاه قرآن در زندگي انسان ها اظهار داشت: قرآن سفره گسترده الهي است كه هر كس به اندازه شايستگي خود از آن بر مي دارد.

امام جمعه اشكذر تصريح كرد: اهل بيت (ع) انسان ها را به ارتباط با قرآن تشويق كرده اند.

طالبيان اقدامات موسسه قرآني امين رضوانشهر را ارزنده توصيف كرد و گفت: حمايت مالي ومعنوي از متوليان گسترش قرآن و فرهنگ قرآني در جامعه لازم و ضروري است.

"محمدعلي شاه حسيني" نيز در اين نشست گفت: دغدغه مقام معظم رهبري و دولتمردان توجه به مسائل فرهنگي جامعه و در راس آن گسترش فرهنگ قرآني است .

فرماندار اشكذر توجه به قرآن و آموزه هاي ديني را يك زيرساخت مهم فرهنگي عنوان كرد و افزود: براي توسعه اين فرهنگ با تمام وسع و ظرفيت موجود تلاش خواهيم كرد.

وي از برگزاري نشست هاي قرآني در مناطق مختلف شهرستان به عنوان يك حلقه وحدت آفرين ياد كرد و اظهار داشت: اميدواريم به بركت وجود اين كتاب مقدس و آسماني وحدت و دوستي در شهرستان مضاعف و اختلاف و تفرقه جاي خود را به همگرايي و هم نوايي در شهرستان بدهد.

اين مقام مسئول زحمات اعضاي موسسه قرآني امين رضوانشهر را بسيار نيك و پسنديده توصيف و تصريح كرد: براي رونق و توسعه فرهنگ قرآني در شهرستان حمايت هاي مالي لازم از اين موسسه صورت خواهد گرفت.

در ابتداي اين نشست "ميثم رفيعي" از اعضاي اين موسسه به بيان گزارشي از عملكرد موسسه قرآني امين در سال گذشته و اهداف و برنامه هاي آن در سالجاري پرداخت.