نشست بررسی سند توسعه و چشم انداز شهرستان صدوق برگزار شد

شناسه : 780502

نشست بررسی سند توسعه و چشم انداز شهرستان صدوق برگزار شد


نشست بررسی سند توسعه و چشم انداز شهرستان صدوق برگزار شد

نشست بررسی سند توسعه و چشم انداز شهرستان صدوق برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق،"محمد علی شاه حسینی "روز پنج شنبه در نشست سند توسعه و چشم انداز این شهرستان که با حضور نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی برگزار شد گفت: رسیدن به توسعه و پیشرفت همه جانبه نیازمند برنامه ریزی  و شناخت ظرفیت های موجود است.

معاون فرماندار صدوق با اشاره به نقش کلیدی مدیریت در سند توسعه و چشم انداز تصریح کرد: ضمانت اجرایی این سند تکیه بر مشارکت مردمی و استفاده از ظرفیت نخبگان در شهرستان می باشد.

وی مهمترین دستاوردهای سند توسعه و چشم انداز این شهرستان را شناسایی ظرفیت های متعدد علمی، عملی و تحقیقاتی در پودمان های اول تا سوم  عنوان و خاطرنشان کرد: مسیری روشن برای 10 سال آینده این شهرستان طراحی شده است.

وی اظهار امیدواری کرد با اجرایی شدن سند توسعه و چشم انداز شهرستان صدوق ، این شهرستان الگویی برای مناطق مختلف استان شود.