نشست تخصصی کمیسیون عمران شهرستان صدوق

شناسه : 784197

نشست تخصصی کمیسیون عمران شهرستان صدوق


نشست تخصصی کمیسیون عمران شهرستان صدوق

نشست تخصصی کمیسیون عمران شهرستان صدوق

در این نشست محمدعلی شاه حسینی معاون فرماندار با تاکید بر تعامل و هماهنگی بین ادارات شهرستان افزود:

می بایست در بحث پروزه های عمرانی شهرستان نظارت را تقویت کنیم تا شاهد موارد اختلافی بین دستگاه ها نباشیم. وی  هدف از نشست تخصصی کمیسیون عمران شهرستان را تلاش در جهت تقویت بنیه فنی ادارات و همفکری و همراهی در جهت جذب پروژه های عمرانی شهرستان عنوان نمود.

همچنین در این جلسه پروژه های عمرانی شهرستان که در جذب اعتبار درچار مشکل شده و یا در راستای اجرایی شدن آنها خللی بوجود آموده بود بررسی و جهت حل موانع و مشکلات راهکار هایی ارائه گردید.

لازم به ذکر است این نشست تخصصی  به صورت ماهیانه در شهرستان برگزار می گردد.