نشست ستاد حوادث غيرمترقبه شهرستان صدوق برگزار شد

شناسه : 780412

نشست ستاد حوادث غيرمترقبه شهرستان صدوق برگزار شد


نشست ستاد حوادث غيرمترقبه شهرستان صدوق برگزار شد

نشست ستاد حوادث غيرمترقبه شهرستان صدوق برگزار شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق، "محمدعلي شاه حسيني"روز چهارشنبه در نشست  ستاد حوادث غيرمترقبه شهرستان كه در محل سالن كوثر فرمانداري برگزار شد خاطر نشان كرد: شهرستان صدوق در سال گذشته بيش از 5ميليارد تومان دچار خسارت ناشي از خشكسالي شده است.

معاون فرماندار صدوق تصريح كرد: اين شهرستان نيازمند يك عزم جدي براي مقابله با پديده خشكسالي است و با توجه به اينكه بخش قابل توجهي از محصولات لبني و كشاورزي استان از اين شهرستان  تامين مي گردد حمايت و نگاه ويژه مسئولان استاني به اين شهرستان را مي طلبد.

شاه حسيني بر ضرورت آمادگی دستگاههای مربوطه در حوادث غیر مترقبه و حوادث اجتماعی تأکید كرد  و از برگزاری مانور جاده ای امداد و نجات به منظورسنجش آمادگی دستگاههای مربوطه در آینده ای نزدیک خبر داد.

وي آمادگي اين ستاد در ايام نوروز را مثبت ارزيابي كرد و اظهار داشت: در بررسي هاي به عمل آمده مشخص گرديده است كه همكاري و تعامل بسيار تنگاتنگي بين ادارات عضو اين ستاد وجود داشته است.