نشست ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان اشكذر برگزار شد

شناسه : 3793355

نشست ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان اشكذر برگزار شد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري اشكذر، "محمدحسين فلاح" در نشست ستاد ساماندهي امور جوانان با تاكيد بر همكاري اعضاي اين ستاد در راستاي غني سازي اوقات فراغت جوانان تاكيد كرد: مهمترين شرط براي غني سازي اوقات فراغت نوجوانان و جوانان برنامه ريزي مطلوب و پرهيز از موازي كاري است.

معاون فرماندار اشكذر با اشاره به تهديدات و خطرات پيش روي جوانان تصريح كرد: استفاده از ظرفيت هاي فرهنگي، اجتماعي و بهره گيري از فرآيند آموزشي در كاهش اين خطرات نقش يسزايي خواهد داشت.

وي در ادامه تصريح كرد: ادارات عضو ستاد ساماندهي امور جوانان از برگزاري برنامه هاي تكراري و موازي در ايام تابستان پرهيز كنند.

معاون فرماندار اشكذر با تاكيد بر تقويت غناي برنامه هاي اوقات فراغت افزود: اين برنامه ها با سال هاي گذشته متفاوت و با رويكردي جديد  طراحي و اجرايي گردد.

بحث و تبادل نظر پيرامون برنامه هاي اوقات فراغت جوانان از مهمترين دستور كار اين نشست بود.