نشست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با حضور فرماندار شهرستان برگزار شد

شناسه : 1478309

نشست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با حضور فرماندار شهرستان برگزار شد


نشست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با حضور فرماندار شهرستان برگزار شد

نشست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با حضور فرماندار شهرستان برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري اشكذر ، " محمد علي شاه حسيني " روز پنج شنبه در نشست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اين شهرستان اظهار داشت: نظارت دقيق بر توزيع آرد نانوايي هاي شهرستان توسط اداره بازرگاني هر گونه سوء استفاده افراد متخلف در اين شهرستان رو كاهش مي دهد .

فرماندار اشكذرافزود: شناسايي واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب و برخورد جدي با واحدهاي صنفي كه نسبت به فروش كالاي قاچاق مبادرت مي ورزند امري ضروري است و انتظار مي رود با همكاري نيروي انتظامي و اداره بازرگاني  شهرستان نظارت بر اين واحدها تقويت گردد.

شاه حسيني وضعيت شهرستان در راستاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز را بسيار خوب ارزيابي كرد و گفت: در سال آينده سياست هاي شهرستان در راستاي پيشگيري و مبارزه با اين پديده شوم تقويت خواهد شد .