نشست شوراي آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد

شناسه : 1478239

نشست شوراي آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد


نشست شوراي آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد

نشست شوراي آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري اشكذر، "محمدعلي شاه حسيني" روز سه شنبه در نشست شوراي آموزش و پرورش اين شهرستان اظهار داشت: آموزش و پرورش اصلي ترين و موثرترين ركن  در آموزش كشور است.

فرماندار اشكذر توجه به آموزش و پرورش را ضروري عنوان كرد و گفت: با تقويت توان آموزشي و بنيان علمي كشور مي توان بسياري از تنگناها و مشكلات را حل كرد.

رئيس شوراي آموزش و پرورش شهرستان ارتقاي سطحي كيفي آموزش در مدارس را اجتناب ناپذير توصيف و تصريح كرد: مدارس مي بايست از لحاظ سخت افزاري و نرم افزاري تقويت گردند.

شاه حسيني همكاري همه جانبه با آموزش و پرورش شهرستان را خواستار شد و گفت: فرمانداري شهرستان هر كجا كه نياز باشد در خدمت آموزش ، تعليم و فرهنگيان دلسوز خواهد بود.

از كمبود منابع مالي و پرداخت معوقه فرهنگيان تا كمبود شديد معلم

مدير كل آموزش و پرورش استان نيز در اين نشست گفت: كمبود منابع مالي آموزش و پرورش استان را با چالش هاي اساسي روبرو كرده است.

"احمد شيرزاد" موفقيت هاي دانش آموزان اين شهرستان در كنكور را يكي از نقاط قوت امر آموزش اين منطقه عنوان كرد.

عذرخواهي مدير كل

مدير كل آموزش و پرورش استان در ادامه اين نشست با اشاره به كمبود منابع مالي گفت: از فرهنگيان به خاطر تاخير در پرداخت مطالبات آنها عذرخواهي ميكنم.

مجوز استخدام نداريم

شيرزاد به كمبود حدود 800 معلم در مقطع ابتدايي در سطح استان اشاره كرد و گفت: عليرغم كمبود نيروي انساني، مجوزي براي جذب معلم صادر نشده است.

تجليل از مقام "آقاي شيرسليميان"

مديركل آموزش و پرورش استان در بخش ديگيري از سخنان خود به پيشنهاد برگزاري مراسم تجليل از آقاي شيرسليميان از فرهنگيان بازنشسته و چهره ادبي شهرستان و استان اشاره كرد و گفت: اين اداره كل براي تجليل از اين چهره فرهيخته كه همواره در راستاي توسعه فرهنگي و ادبي شهرستان فعاليت داشته آماده همكاري و مساعدت مي باشد.

نام  هيچ مدسه اي بدون كسب مجوز از باني و خير آن تغيير نمي كند

شيرزاد در بخش ديگري از سخنان خود به انتقاد يكي از خيرين مدرسه ساز در اين نشست مبني بر تغيير نام دو واحد آموزشي خيري در شهرستان اشاره كرد و گفت: تغير نام دبستان كيخسرو تيرانداز اشكذر و خزعلي رضوانشهر كه به نام هاي فرزانگان كوشا و زينبيه تغيير يافته است بررسي خواهد شد و قطعا نام هيچ واحد آموزشي خيري بدون هماهنگي و كسب رضايت باني  تغيير نخواهد كرد.

بررسي اختلاف دانشگاه آزاد اسلامي و آموزش و پرورش شهرستان در حل موضوع يك واحد آموزشي، تجهيز مدارس به امكانات آموزشي، خصوص سازي كارهاي فرهنگي و تكميل مجتمع ورزشي كوثر از ديگر موارد بررسي شده در اين نشست بود.