نشست شوراي ترافيك شهرستان صدوق برگزار شد

شناسه : 782298

نشست شوراي ترافيك شهرستان صدوق برگزار شد


نشست شوراي ترافيك شهرستان صدوق برگزار شد

نشست شوراي ترافيك شهرستان صدوق برگزار شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق، "محمدحسين فلاح" روز پنجشنبه در نشست شوراي ترافيك اين شهرستان كه در محل سالن كوثر فرمانداري برگزار شد اظهار داشت: اجرايي شدن مصوبات شورا در طول مدت مشخص امري ضروري است.

معاون فرماندار صدوق همكاري و تعامل بيشتر اداره راه و شهرسازي در اجرايي شدن مصوبات اين شورا را خواستار شد و تصريح كرد: با همكاري و همراهي ادارات عضو شوراي ترافيك مي توان در راستاي رضايتمندي بيشتر مردم  گام هاي اساسي برداشت.

اصلاح پياده رو و بررسي رفوژ مياني خيابان حضرت امام خميني(ره) اشكذر، هدايت آب هاي حاشيه جاده سنتو به مكان مشخص، نصب علائم ترافيكي در محدوده شهر ندوشن و روشنايي سه راهي بلوار حضرت ابوالفضل(ع) اين شهر از مهمترين مصوبات شوراي ترافيك شهرستان صدوق بود.