نشست شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان صدوق برگزار شد

شناسه : 1477686

نشست شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان صدوق برگزار شد


نشست شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان صدوق برگزار شد

نشست شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان صدوق برگزار شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق نشست شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان صدوق روز دوشنبه در محل سالن كوثر فرمانداري برگزار شد.

بخشدارمركزي صدوق در ا اظهار داشت: باتوجه به اين كه يكي ازاصلي ترين راهكارها برای مبارزه با مواد مخدرتوجه به ورزش وتفريحات وسرگرمي هاي سالم در بين جوانان مي باشد راه اندازي استخر شناي اشكذر امري ضروري است.

سيد محمد اشرف برنقش موثر درمان وحمايت هاي اجتماعي ازمعتادان دركاهش جرايم وآسيب هاي اجتماعي تاكيد كرد.
 وي با بیان اینكه نقش خانواده‌ها در گرایش و یا گرایش نیافتن به اعتیاد و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی فرزندانشان بسیار مهم است، افزود: مسئولان فرهنگی با جدیت، آگاه سازی و اطلاع رسانی را در مدارس، دانشگاه‌ها و خانواده‌ها پیگیری كنند

اشرف ادامه داد: اعتیاد به موادمخدر یکى از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادى و بهداشتى است که عوارض ناشى از آن تهدیدى جدى براى جامعه بشرى محسوب شده و موجب رکود اجتماعى در زمینه‌‏هاى مختلف مى‌گردد

بخشدار مركزي صدوق هم چنين توجه به ورزش و برنامه ریزی تفریحات و سرگرمی هارا از اصلی ترین راهکارها برشمرد وبرراه اندازي هرچه زودتر استخر شناي اشكذرتاكيد كرد.

بازديد اعضاي شوراي مبارزه با مو اد مخدر شهرستان  ازکمپ و مرکز ترک اعتیاد اين  شهرستان، برگزاری  همايش ونمایشگاه با موضوع آسیب های مواد مخدروآشنايي كارگران كارخانجات با مضرات مصرف موادمخدر  از مهمترین مصوبات اين نشست بود.