نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد

شناسه : 5323836

نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری اشکذر، "محمدعلی شاه حسینی" در نشست شورای آموزش و پرورش این شهرستان با تشریح نتابج نقد منصفانه شهرستان اظهار داشت: نقد منصفانه و پیشنهاد سازنده موجب تعالی و پیشرفت خواهد شد.

فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان اشکذر خواستار نقد و بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان، جایگاه تحصیلی شهرستان و وضعیت کمی و کیفی تحصیلی دانش آموزان شهرستان شد و تصریح کرد: می بایست با کمک یکدیگر این نهاد مهم و تاثیرگذار را به سمت تعالی و پیشرفت بیش از پیش حرکت دهیم.

این مقام مسئول با بیان اینکه به آموزش و پرورش نگاه زیر ساختی دارم گفت: یکی از مهمترین و اساسی ترین اقدامات آموزش و پرورش شهرستان گسترش وضعیت کمی و کیفی تحصیلات باشد.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان با تشریح وضعیت بودجه ای شهرستان و تخصیص اعتبار به آموزش و پرورش گفت: متاسفانه در سالهای گذشته به دلایلی از جمله کمبود منابع مالی ، بودجه مناسب به این نهاد مهم تخصیص نیافت که با پیگیری های صورت گرفته و با افزایش 100 درصدی نسبت به دوره های قبل، مبلغ 7 میلیارد ریال به آموزش و پرورش شهرستان اختصاص خواهد یافت.

شاه حسینی در پایان خواستار کمک های خیری و حمایت های مردمی در راستای تقویت آموزش و پرورش شهرستان شد.