نشست شورای آموزش و پرورش صدوق برگزار شد

شناسه : 786084

نشست شورای آموزش و پرورش صدوق برگزار شد


نشست شورای آموزش و پرورش صدوق برگزار شد

نشست شورای آموزش و پرورش صدوق برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش صدوق در این نشست به بررسی وضعیت مدارس ، تعمیر و تجهیز مراکز آموزشی ، مشکلات ایاب و ذهاب دانش آموزان و اجرای طرح جلوه های ایثار در مدارس پرداخته شد.

این نشست یکصد و بیست و ششمین نشست از سلسله جلسات شورای آموزش و پرورش شهرستان است.