نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان صدوق برگزار شد

شناسه : 785613

نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان صدوق برگزار شد


نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان صدوق برگزار شد

نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان صدوق برگزار شد

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،"سعید عبداللهی" فرماندار صدوق سه شنبه صبح در نشست شورای فرهنگ عمومی این شهرستان به موضوع عفاف و حجاب در جامعه اشاره کرد و گفت: نهادینه سازی فرهنگ حجاب و عفاف به عنوان یکی از ضرورت های باورهای دینی مستلزم برنامه ریزی صحیح در سه حوزه فرد، خانواده و جامعه است. وی افزود:نقش حکومت اسلامی در ایجاد و ترویج این باور انکارناپذیر بوده و در نگاهی عمیق تر، ضروری و اساسی است و پیش از برنامه ریزی صحیح باید عناصر مفهومی چون فرد انسانی، خانواده و جامعه را در زمینه فعالیت علمی و فرهنگی به خوبی شناخته و جایگاه هر یک را بررسی کرد سپس در سه مرحله نهادینه سازی (تعمیق)، گسترش فرهنگ (ترویج) و حفظ و پاس داری از باورهای ترویج شده (تحفیظ)، با استفاده از ابزار و شیوه های کاملاً مدرن و مؤثر به فعالیت پرداخت.

فرماندار صدوق به ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه تاکید کرد و تصریح نمود:از محل اعتبارات ملی و استانی نیم درصد آن می بایست به  گسترش این فرهنگ ناب اختصاص یابد .

عبداللهی به مقوله ازدواج جوانان اشاره کرد و خاطر نشان نمود: ازدواج از جنبه جامعه شناختی دارای ساختار ، ماهیت ، کارکرد و پیامدهای اجتماعی پیش بینی نشده مثبت یا منفی ، آسیب زا یا آسیب زدا است که کنش و واکنش اجتماعی اعضای جامعه و ساختارهای اجتماعی را متاثر می سازد.وی افزود: پیامدهای نامطلوب ازدواج های غیراصولی، از یک سو ساختار ، ماهیت و کارکردهای خانواده را در طول زمان دچار تغییر و تحول می سازد و از سوی دیگر ارزش های جامعه بویژه امنیت اجتماعی و اخلاقی را تحت الشعاع قرار می دهد.

فرماندار صدوق اما فراهم کردن زمینه و شرایط برای ازدواج آسان را گامی مهم در راستای گسترش این سنت حسنه عنوان کرد و بر  اجرایی شدن برنامه های هفته ازدواج توسط ادارات شهرستان صدوق تاکید نمود.