نشست شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر در محل فرمانداری صدوق تشکیل گردید.

شناسه : 784448

نشست شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر در محل فرمانداری صدوق تشکیل گردید.


نشست شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر در محل فرمانداری صدوق تشکیل گردید.

نشست شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر در محل فرمانداری صدوق تشکیل گردید.

 راهکارهایی درخصوص پیشگیری ازاعتیاد پیشنهاد وموردبحث وتبادل نظر قرارگرفت .دراین نشست محمدعلی شاه حسینی با اشاره به سخن امام راحل{ که فرموده اند نجات معتادنجات فردنیست بلکه نجات جامعه است} افزود: بهترین راه پیشگیری از اعتیاد پرکردن اوقات فراغت جوانان وترغیب آنها به ورزش وشرکت درکلاسهای علمی وفرهنگی می باشد.

برگزاری مسابقات فرهنگی باموضوعات اعتیاد توسط آموزش وپرورش جهت آشنایی هرچه بیشتر جوانان با مضرات موادمخدر ، برگزاری کارگاههای توجیهی ، آموزشی درخصوص اعتیاد توسط اداره بهزیستی درسطح شهرستان ، تست وآزمایش اعتیاد به موادمخدر صنعتی پیش از ازدواج، راه اندازی کمپ جهت درمان معتادین درشهرستان ، شناسایی معتادین درسطح شهرستان وترغیب آنها برای ترک موادمخدر، ساماندهی فضاهای فرهنگی ورفاهی جهت پرکردن اوقات فراغت جوانان ازجمله مصوبات این نشست برای مبارزه وریشه کن کردن این بلای خانمانسوز بود.