نشست صميمي انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان با فرماندار

شناسه : 1478341

نشست صميمي انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان با فرماندار


نشست صميمي انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان با فرماندار

نشست صميمي انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان با فرماندار

به گزارش روابط عمومي فرمانداري اشكذر، نشست مشترك انجمن كتابخانه هاي عمومي اين شهرستان روز سه شنبه با حضور فرماندار و جمعي از اعضاي اين انجمن برگزار شد .

كتابخواني از سنين كودكي

" محمد علي شاه حسيني " با بيان اينكه مقوله كتاب و كتابخواني در كشور  مورد تاييد بزرگان بوي‍ژه رهبر معظم انقلاب اسلامي مي باشد اظهارداشت: نقش مطالعه نبايد در زندگي روزمره به ويژه در بين جوانان ناديده گرفته شود بلكه مي بايست مطالعه و كتابخواني از سنين كودكي نهادينه و فرهنگ سازي گردد.

اينترنت و تلويزيون باعث كمرنگ شدن جايگاه كتاب در بين مردم

فرماندار اشكذر تصريح كرد: با پر رنگ شدن نقش رسانه هاي الكترونيكي مثل اينترنت و نيز رسانه جمعي نظير تلويزيون جايگاه كتاب و مطالعه در بين عموم كم رنگ شده است . 

سرانه داريم، كتابخوان جذب كنيم

رئيس انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان افزود: سرانه فضاي كتابخانه هاي شهرستان در سطح استان بي نظير است اما اين فضاي موجود نيازمند جذب كتابخوان مي باشد كه برنامه ريزي ها مي بايست در اين راستا صورت پذيرد.

كتب ادبي ناب مورد غفلت!

اين مقام مسئول به كتب غني ادبي موجود در كشور اشاره كرد و  اظهار داشت: متاسفانه در فرهنگ اصيل ايراني بسياري از كتب ادبي ناب مورد غفلت قرار گرفته است.

فرماندار اشكذر افزود: ايجاد پل ارتباطي بين انجمن هاي ادبي، فرهنگي و هنري  و كتابخانه هاي عمومي شهرستان توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي ضروري و نقش آفرين خواهد بود.

شاهنامه خواني! حمايت ميكنيم

شاه حسيني در ادامه اين نشست خواستار ايجاد و توسعه  برنامه هاي فرهنگي و ادبي بويژه شاهنامه خواني در شهرستان شد و گفت: از برنامه هاي فرهنگي، هنري و ادبي در راستاي تقويت نشاط اجتماعي شهرستان حمايت خواهيم كرد.

پيگيري و بررسي روند اجرايي مصوبات جلسات انجمن در سال 92، آمادگي فعاليت كتابخانه هاي عمومي در قالب طرح كشيك نوروزي و گزارش فعاليت يكساله اداره كتابخانه هاي عمومي اين شهرستان از مهمترين موارد مطرح شده در اين نشست بود.