نشست فرماندار صدوق و معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری

شناسه : 785333

نشست فرماندار صدوق و معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری


نشست فرماندار صدوق و معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری

نشست فرماندار صدوق و معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری

فرماندار صدوق در نشستی با حضور معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری یزد  گفت: سند توسعه و چشم انداز شهرستان گامی اساسی در راستای عمران و آبادانی بیش از پیش شهرستان در ابعاد مختلف است که با کارهای کارشناسی صورت گرفته اکنون پودمان دوم این سند مهم در حال اتمام است.

عبداللهی به برنامه ریزی دقیق دستگاه ها برای رسیدن به اهداف و چشم انداز خود اشاره کرد و گفت: بدون برنامه ریزی نمی توان آینده مناسبی را ترسیم و برای رسیدن به آن هزینه کرد.

در این نشست همچنین مسائل اساسی شهرستان صدوق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.