نشست كارگروه توسعه بخش كشاورزي شهرستان صدوق برگزار شد

شناسه : 782478

نشست كارگروه توسعه بخش كشاورزي شهرستان صدوق برگزار شد


نشست كارگروه توسعه بخش كشاورزي شهرستان صدوق برگزار شد

نشست كارگروه توسعه بخش كشاورزي شهرستان صدوق برگزار شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق، "احمد علي دشتي پور" روز سه شنبه در نشست كارگروه توسعه بخش كشاورزي اين شهرستان كه در محل سالن كوثر فرمانداري برگزار شد اظهار داشت: دولت در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، توجه ویژه ای به بخش کشاورزی خواهد داشت.

فرماندار صدوق با اشاره به پتانسيل هاي موجود در بخش كشاورزي منطقه بر لزوم شناسايي زمين هاي قابل كشت تاكيد كرد و گفت : در جهت تامين اشتغال پايدار ، توجه به منابع آبي و احصاء زمين هاي قابل كشاورزي از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و موجب توسعه بخش كشاورزي و اقتصاد منطقه خواهد شد .

دشتي پور اساسي ترين دغدغه دولت در زمينه توسعه متوازن كشور را در بحث اشتغال و رفع مشكل بيكاري عنوان كرد و ادامه داد : اشتغال پايدار نيازمند بستر مناسب فعاليت بوده و در اين زمينه توسعه بخش كشاورزي بستري پايدار و اساسي محسوب مي شود .

بررسي وضعيت تسهيلات بخش كشاورزي، بررسي تخفيف زمين و تسهيلات پرورش دهندگان اسب و نيز تعيين تكليف آب مازاد شهرستان از مهمترين مواردي بود كه دراين نشست مطرح شد.