نشست كميسيون امنيت اجتماعي شهرستان صدوق برگزار شد

شناسه : 780172

نشست كميسيون امنيت اجتماعي شهرستان صدوق برگزار شد


نشست كميسيون امنيت اجتماعي شهرستان صدوق برگزار شد

نشست كميسيون امنيت اجتماعي شهرستان صدوق برگزار شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق،"سعيد عبداللهي" در نشست كميسيون امنيت اجتماعي اين شهرستان كه روز سه شنبه در محل سالن كوثر فرمانداري برگزار شد گفت: امنيت براي هر كشور و نظامي از جمله ملزومات آن محسوب مي‌شود كه دولت‌ها براي به ثمر رسيدن آن از هيچ تلاشي فرو گذار نمي كنند.

فرماندار صدوق تصريح كرد: امنيت اجتماعي ابعاد بسيار زيادي دارد كه يكي از اصلي‌ترين سرچشمه‌هاي حفظ و افزايش آن در هر جامعه وجود قوانين مناسب، عام، قابل اجرا و متناسب با نيازهاي اجتماعي جامعه و منطبق با خواست‌هاي عمومي مردم است.

وي با اشاره به تقويت فرهنگ حجاب در سطح جامعه اظهار داشت:بايد با تشويق بانوان باحجاب ديگر بانوان را هم به سمت و سوي باحجابي سوق داد.

رئيس كميسيون امنيت اجتماعي شهرستان خاطر نسان ساخت:آنچه واقعا مورد نظر رهبري و كل نظام جمهوري اسلامي است اين است كه شعائر ديني و احكام شرعي در سطح اجتماعي محفوظ بماند و اين هم با برخورد قاطع با مزاحمين نواميس و گروه‌هاي سازماندهي شده و برخورد ارشادي با افرادي كه از روي غفلت و ناآگاهي به مسائل ديني بي‌توجه هستند امكان‌پذير است.

در ادامه اين نشست مقرر شد اولويت هاي موضوعي  هر يك از ادارات شهرستان جهت ارتقاي سطح امنيت اجتماعي مشخص گردد.