نشست كميسيون نظارت بر اماكن عمومي شهرستان برگزار شد

شناسه : 5093441

نشست كميسيون نظارت بر اماكن عمومي شهرستان برگزار شد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري اشكذر، "محمدعلي شاه حسيني" در نشست كميسيون نظارت بر اماكن عمومي شهرستان بر نظارت جدي بر واحدهاي صنفي فاقد پروانه تاكيد كرد و گفت: شايسته است در اين راستا اقدامت جدي و عملي در راستاي ساماندهي اصناف به خصوص واحدهاي صنفي جاده سنتو صورت پذيرد.

فرماندار اشكذر خواستار تقويت فعاليت كميسيون نظارت بر اماكن عمومي شد و تصريح كرد: اجراي مصوبات اين نشست لازم الاجرا بوده و در نشست بعدي ارائه گزارش اقدامت صورت گرفته توسط اعضا الزامي مي باشد.

شناسايي واحدهاي صنفي فاقد پروانه، آموزش اصناف، تشكيل واحد بازرسي اتاق اصناف و برگزاري نمايشگاه پاييزه از مهمترين مصوبات اين كميسيون بود.