نشست كميسيون نظارت شهرستان اشكذر برگزار شد

شناسه : 1477917

نشست كميسيون نظارت شهرستان اشكذر برگزار شد


نشست كميسيون نظارت شهرستان اشكذر برگزار شد

نشست كميسيون نظارت شهرستان اشكذر برگزار شد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان اشكذر، نشست كميسيون نظارت اين شهرستان روز پنجشنبه با حضور بخشدار مركزي تشكيل جلسه داد.

اجراي طرح شناسايي اصناف فاقد پروانه كسب، رفه سدمعبر مغازه ها، تاييد اولين انتخابات اتاق اصناف شهرستان و مخالفت با محدوديت صنفي از مهمترين مصوبات اين كميسيون بود.