نشست مديركل ورزش و جوانان استان با دهياران بخش مركزي

شناسه : 4241727

نشست مديركل ورزش و جوانان استان با دهياران بخش مركزي


افطاري با طعم ورزشي


به گزارش روابط عمومي فرمانداري اشكذر، مديركل ورزش و جوانان استان يزد در جمع دهياران بخش مركزي اشكذر با تاكيد بر اهميت ورزش اظهار داشت: با كمترين امكانات نيز مي توان در راستاي توسعه ورزش اقدام كرد.

"مسعود شريعتي" روي آوردن به ورزش را باعث دوري از انواع ناهنجاري ها عنوان كرد و گفت: با بهره گيري از امكانات موجود مي توان زمينه را براي مشاركت جوانان در فعاليت هاي ورزشي فراهم كرد.

وي يكي از نيازهاي موجود جامعه را افزايش نشاط اجتماعي عنوان و تصريح كرد: خلاء نشاط اجتماعي را مي توان با توسعه ورزش و تقويت مشارك جوانان در فعاليت هاي ورزشي، فرهنگي و اجتماعي پر كرد.

اين مقام مسئول به كمبود منابع مالي براي تعريف پروژه هاي جديد ورزشي اشاره كرد و افزود: سياست دولت تكميل پروژه هاي نيمه تمام بويژه پروژه هاي با پيشرفت فيزيكي بالاي 80درصد است.

مديركل ورزش و جوانان استان با اشاره به وجود منابع طبيعي منطقه رستاق گفت: ايجاد ورزش هايي نظير فوتيال ساحلي، واليبال و تنيس ساحلي پيشرفت هاي خوبي را به دنبال خواهد داشت.

در ابتداي اين نشست فرماندار اشكذر با تشريح وضعيت ورزشي شهرستان گفت: طي چند روز آينده استخر آبي اشكذر به بهره برداري خواهد رسيد.

فرماندار اشكذر خواستار افزايش امكانات و تجهيزات ورزشي شهرستان شد.

بازديد از استخر اشكذر و محموعه آبي باران رضوانشهر از ديگر برنامه هاي سفر مديركل ورزش و جوانان استان به شهرستان اشكذر بود.