یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 146288569

نشست مدیرکل محیط زیست استان با فرماندار اشکذر برگزار شد


نشست مدیرکل محیط زیست استان با فرمانداراشکذر در جهت بررسی مسائل و مشکلات گود زباله جاده طبس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، نشست مدیرکل محیط زیست استان با فرمانداراشکذر در جهت بررسی مسائل و مشکلات گود زباله جاده طبس برگزار شد.


ساماندهی محوطه پیرامونی گود زباله جهت جلوگیری از تخلیه غیر مجاز نخاله های صنعتی توسط کارخانجات و هم چنین تشکیل جلسه مشترک با بخشداری مرکزی و شرکت تعاونی دهیاری در خصوص تهیه طرح جامع در زمینه ساماندهی این گود از جمله مهمترین مباحث مطرح شده در این نشست بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 

 آدرس کوتاه :