یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 146152867

نشست مدیر کل روابط عمومی استانداری با فرماندار اشکذر


فرماندار اشکذر در این دیدار تخصیص اعتبار جهت برطرف کردن مسائل و مشکلات در زمینه تجهیزات روابط عمومی ها را خواستار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، نشست مدیر کل روابط عمومی استانداری با فرماندار و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار اشکذر برگزار شد.

 

فرماندار اشکذر در این دیدار به موانع و کاستی ها در زمینه تجهیزات حوزه روابط عمومی ها اشاره و گفت: با توجه به اینکه اعتبارات در زمینه تعمیر و تجهیز فرمانداری ها به صورت متمرکز به استانداری واگذار شده، شایسته است در این زمینه شهرستان اشکذر به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

 

محمد علی شاه حسینی به ارزیابی ماهنامه روابط عمومی فرمانداری ها توسط دفتر روابط عمومی استانداری اشاره و اظهار داشت: شاخص هایی که در ارزیابی مورد نظر قرار گرفته ضمن ایجاد یک رقابت سالم، باعث می شود روابط عمومی ها فعال و پویا تر بوده و رضایتمندی حداکثری را برای دستگاه خود به همراه داشته باشند.


مدیر کل روابط عمومی استانداری تقویت بیش از پیش نقش روابط عمومی ها در ادارات و همچنین ایجاد انگیزه و روحیه رقابت در همکاران روابط عمومی فرمانداری ها را هدف اصلی ارزیابی ماهنامه این دفتر دانست.

 

علی صالحی به تغییرات صورت گرفته در حوزه روابط عمومی فرمانداری اشکذر اشاره کرد و خواستار تعیین تکلیف هرچه زودتر این حوزه جهت انجام وظایف سازمانی شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس کوتاه :