نشست هماهنگی طرد اتباع بیگانه در صدوق تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق"احمد علی دشتی پور"روز سه شنبه درنشستی باحضورمدیرکل دفتر امور اتباع ومهاجرین خارجی بابیان این که با ساماندهی مناسب اتباع بیگانه مجاز و طرد اتباع بیگانه غیر مجاز می توان درصد قابل توجهی از جرائم شهرستان را کاهش داد افزود: حضور اتباع بیگانه غیر مجاز از ابعاد مختلفی باید مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و برنامه ریزی مدون و سیاست مشخصی در این باره تدوین شود.

وی هم چنین بر ادامه طرح ویژه دستگیری و طرد اتباع بیگانه غیر مجاز توسط نیروی انتظامی تاکید کردوگفت: طرد اتباع بیگانه غیرمجازباعث کاهش  وقوع جرائم دراین شهرستان خواهد شد.

در ادامه این نشست هادی نسب مدیرکل دفتر امور اتباع ومهاجرین خارجی استانداری یزد؛نیزضمن تشکر از همکاری بسیار خوب شهرستان صدوق دراین خصوص، به تشریح و بیان مشکلات برنامه های اجرایی طرد اتباع بیگانه غیر مجاز پرداخت و بر ادامه طرح ویژه با ساختاری منسجم و همکاری ای چند جانبه تاکید و خواستار رفع موانع در راستای ادامه این طرح شد.