نشست کارشناسان سند توسعه شهرستان

شناسه : 785222

نشست کارشناسان سند توسعه شهرستان


نشست کارشناسان سند توسعه شهرستان

نشست کارشناسان سند توسعه شهرستان

محمدعلی شاه حسینی در نشست کارشناسان سند توسعه و چشم انداز شهرستان صدوق گفت:تیم مشاور سند در پودمان اول و دوم سند به نکات کلیدی و اطلاعات بسیار ارزشمندی از شهرستان دست یافته است که بسیار ارزشمند و کارگشا می باشد.

شاه حسینی به مشکلات موجود در مسیر جمع آوری آمار و اطلاعات اشاره و خاطر نشان کرد:جمعی از کارشناسان فرمانداری  در مسیر جمع آوری اطلاعات از ادارات با مشکلاتی نظیر نبود آمار واقعی و اختلاف آمار با ادارات کل روبرو بودند که خوشبختانه با پیگیری های انجام شده این مشکل از طرق مختلف حل و فصل گردید.

معاون فرماندار صدوق به وضعیت و امکانات موجود شهرستان اشاره کرد و افزود:یقینا در تدوین سند امکانات موجود در نظر گرفته می شود و چشم انداز بیست ساله شهرستان بر اساس وضعیت کنونی شهرستان تدوین می گردد .

در این نشست همچنیین کارشناسان فرمانداری نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با پودمان دوم سند ارائه نمودند.