نماينده مردم شريف يزد و صدوق در مجلس شوراي اسلامي بر توزيع عادلانه امكانات در روستاها تاكيد كرد

شناسه : 1477847

نماينده مردم شريف يزد و صدوق در مجلس شوراي اسلامي بر توزيع عادلانه امكانات در روستاها تاكيد كرد


نماينده مردم شريف يزد و صدوق در مجلس شوراي اسلامي بر توزيع عادلانه امكانات در روستاها تاكيد كرد

نماينده مردم شريف يزد و صدوق در مجلس شوراي اسلامي بر توزيع عادلانه امكانات در روستاها تاكيد كرد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق، در نشستي كه روز شنبه  با حضور "محمد صالح جوكار" نماينده مردم شريف شهرستان هاي يزد و صدوق در مجلس شوراي اسلامي و "سيد محمد اشرف" بخشدار مركزي صدوق در محل دفتر نماينده مجلس برگزار شد بر لزوم توزيع عادلانه امكانات در روستاها تاكيد شد.

جوكار با بيان اين كه روستاهاي بخش مركزي شهرستان صدوق پتانسيل جذب گردشگر را دارند اظهار داشت: در اين راستا رسيدگي به وضعيت آثار و ابنيه هاي تاريخي  و برنامه ريزي گسترده در راستاي معرفي اين آثار ضروري مي باشد.

وي توسعه عمراني روستاهاي اين بخش را خواستار شد و بر ساماندهي برنامه هاي عمراني روستاها تاكيد كرد.

بخشدار مركزي صدوق نيز در اين نشست به مسائل و مشكلات روستاهاي بخش مركزي اشاره  و تصريح كرد: تقويت امور زيربنايي و برنامه ريزي لازم جهت توسعه عمراني نيازمند بودجه و اعتبار كافي مي باشد.

اشرف پيگيري نماينده مردم شريف شهرستان هاي يزد و صدوق در مجلس شوراي اسلامي در راستاي جذب بودجه عمراني را خواستار شد و افزود: تقويت فعاليت دهياري ها مستلزم جذب اعتبار و بودجه كافي مي باشد.