نواخته شدن زنگ سرشماری درمدارس شهرستان شهرستان صدوق

شناسه : 781600

نواخته شدن زنگ سرشماری درمدارس شهرستان شهرستان صدوق


نواخته شدن زنگ سرشماری درمدارس شهرستان شهرستان صدوق

نواخته شدن زنگ سرشماری درمدارس شهرستان شهرستان صدوق

همزمان باسراسر کشور و استان زنگ سرشماری عمومی نفوس ومسکن در دبیرستان دخترانه عترت اشکذربه صدا درآمد

"به گزارش روابط عمومی صدوق"محمد علی شاه حسینی "درجمع دانش آموزان این مدرسه کفت:تاکنون شش سرشماری درکشور صورت گرفته وسرشماری جاری هفتمین سرشماری است که درحال برگزاری می باشد .

سرپرست فرمانداری صدوق با بیان این که اساس هرتصمیم داشتن آمار واطلاعات است افزود:حرکت در مسیر رشد وتوسعه نیازمند دستیابی به آمار واطلاعات دقیق است وبر همین اساس سرشماری عمومی نفوس ومسکن درسطح کشور برای تحقیق این هدف انجام می گیرد.

وی هم چنین از دانش آموزان خواست تا به خانواده های خود اعلام نمایند بادردست داشتن کارت های ملی خانواده وشناسنامه مآمورین سرشماری رادراین امر یاری رسانند.

اهدای جوایز به دانش آموزان برگزیده درمسابقات دانش آموزی باموضوع سرشماری از دیگر برنامه های این مراسم بود.