همايش آموزشي شوراها و دهياران شهرستان اشكذر برگزار شد

شناسه : 1477877

همايش آموزشي شوراها و دهياران شهرستان اشكذر برگزار شد


همايش آموزشي شوراها و دهياران شهرستان اشكذر برگزار شد

همايش آموزشي شوراها و دهياران شهرستان اشكذر برگزار شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري اشكذر، همايش توجيهي و آموزشي شوراي اسلامي روستاها و دهياران اين شهرستان روز دوشنبه در محل كانون خاتم الانبياء برگزار شد.

در اين نشست مديركل امور روستايي و شوراهاي استانداري با اشاره به نقش مهم و سازنده شوراها در عمران و آباداني روستاها ، بخشي از شرح وظايف دهياران در راستاي خدمت رساني مطلوب به اهالي روستا را تشريح كرد.

معاون فرماندار اشكذر نيز در اين نشست در سخناني اظهار داشت: خدمت رساني به مردم و تلاش براي جلب مشاركت عمومي در جهت پيشرف و ارتقاي سطح زندگي اهالي روستا يكي از مهمترين شاخصه هاي يك شورا و دهيار موفق است.

بخشدار مركزي نيز با اشاره به ضرورت تعامل بين شورا و دهياري افزود: در اين راستا تهيه بودجه سالانه و تدوين برنامه جامع براي عمران و آباداني روستا يكي مولفه هاي ضروري  در برنامه ريزي ميان مدت و بلند مدت است.