یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 151706983


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، با مشارکت شرکت فولاد آلیاژی ایران و با همکاری هیئت ورزش های همگانی شهرستان، همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی برگزار شد و شرکت کنندگان در این همایش مسیر میدان نماز تا پارک بزرگ شهراشکذر را پیاده روی کردند .   فرماندار اشکذر در جمع شرکت کنندگان همایش پیاده روی در پارک بزرگ شهر، مشارکت شرکت فولاد آلیاژی ایران در اجرای برنامه های فرهنگی، ورزشی و خیری شهرستان را یکی از مطالبات بر حق مردم عنوان کرد .   محمدعلی شاه حسینی با بیان اینکه رویکرد مدیریت این شرکت از زمان آقای چایچی در تایید این موضوع بوده است، بر تدوام این روند برای انجام کارهای بزرگ تر در حوزه های مختلف شهرستان تاکید کرد .   در پایان و به قید قرعه به شرکت کنندگان در این همایش 5 دستگاه دوچرخه و کمک هزینه سفر به مشهد مقدس اهداء گردید .          

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، با مشارکت شرکت فولاد آلیاژی ایران و با همکاری هیئت ورزش های همگانی شهرستان، همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی برگزار شد و شرکت کنندگان در این همایش مسیر میدان نماز تا پارک بزرگ شهراشکذر را پیاده روی کردند.

 

فرماندار اشکذر در جمع شرکت کنندگان همایش پیاده روی در پارک بزرگ شهر، مشارکت شرکت فولاد آلیاژی ایران در اجرای برنامه های فرهنگی، ورزشی و خیری شهرستان را یکی از مطالبات بر حق مردم عنوان کرد.

 

محمدعلی شاه حسینی با بیان اینکه رویکرد مدیریت این شرکت از زمان آقای چایچی در تایید این موضوع بوده است، بر تدوام این روند برای انجام کارهای بزرگ تر در حوزه های مختلف شهرستان تاکید کرد.

 

در پایان و به قید قرعه به شرکت کنندگان در این همایش 5 دستگاه دوچرخه و کمک هزینه سفر به مشهد مقدس اهداء گردید.

 

 

 

 

 آدرس کوتاه :