همایش مدیران شهرستان صدوق ازبدو تاسیس شهرستان

شناسه : 785152

همایش مدیران شهرستان صدوق ازبدو تاسیس شهرستان


همایش مدیران شهرستان صدوق ازبدو تاسیس شهرستان

همایش مدیران شهرستان صدوق ازبدو تاسیس شهرستان

این گزارش می افزاید ، همایش مدیران سابق شهرستان با هدف تعامل با مدیران، بررسی پتانسیل های شهرستان، استفاده از تجارب مدیران جهت تدوین سند توسعه و چشم انداز شهرستان و تجلیل از مدیران بازنشسته در دی ماه سالجاری برگزار خواهد شد.

بنا به این گزارش دبیرخانه همایش در روابط عممومی فرمانداری مستقر بوده و آماده دریافت نظرات و پیشنهادات ارزنده مدیران و کارمندان در راستای هرچه بهتر برگزار کردن این همایش می باشد.

لازم به ذکر است در این همایش از فرمانداران ،بخشداران،شهرداران و مدیران سابق ادارات شهرستان جهت حضور در همایش دعوت به عمل می آید و انتظار می رود همایشی با شکوه ، ماندگار و الگو از شهرستان صدوق برجای ماند.