همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه برای رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری الزامی است

شناسه : 783582

همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه برای رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری الزامی است


همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه برای رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری الزامی است

همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه برای رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری الزامی است

 به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق، رئيس ستاد انتخابات اين شهرستان گفت: همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه برای رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری الزامی است.

"محمدحسين فلاح" افزود: در سالهای گذشته تنها به همراه داشتن کد ملی و شناسنامه برای دادن رای کافی بود اما با توجه به اصلاحات قانون انتخابات همراه داشتن کارت ملی نیز الزامی شده است.