ورزش صبحگاهی با روحیه مضاعف

شناسه : 785403

ورزش صبحگاهی با روحیه مضاعف


ورزش صبحگاهی با روحیه مضاعف

ورزش صبحگاهی با روحیه مضاعف

به گزارش روابط عمومی فرماندار صدوق،"سعید عبداللهی" فرماندار صدوق صبح امروز ضمن حضور در جمع جوانان ورزشکار پارک اشکی به انجام فعالیت های ورزش پرداخت.

فرماندار صدوق در این جمع صمیمی خاطرنشان کرد:ورزش صبحگاهی باعث تقویت روحیه و نشاط در افراد شده و سلامتی انسان با روزانه چند دقیقه ورزش تضمین می شود.

عبداللهی به تداوم برنامه ریزی و ضرورت حضور مسئولین در برنامه ورزش جوانان اشاره و تاکید کرد: زمان بندی ورزش صبحگاهی به گونه ای صورت پذیرد که مسئولین چند دقیقه قبل از شروع ساعت اداری در این مراسم با نشاط حضور یابند و با حضور در جمع جوانان دقایق جذاب و زیبایی را سپری نمایند.