یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 127039182

ورود خدام رضوی به شهرستان اشکذر


هم‌زمان با دهه کرامت و در فضایی آکنده از معنویت، جمعی از خادمین بارگاه منور رضوی با استقبال مردم و مسئولین وارد شهرستان اشکذر شدندآدرس کوتاه :