يادمان شهدای رضوانشهربرگزارشد

شناسه : 781820

يادمان شهدای رضوانشهربرگزارشد


يادمان شهدای رضوانشهربرگزارشد

يادمان شهدای رضوانشهربرگزارشد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق، یادمان شهدای رضوانشهرپنج شنبه شب برگزارشد.

دراین مراسم که خانواده های معظم شهدا،جانبازان،ایثارگران،امام جمعه اشكذر،فرماندارصدوق واقشار مختلف مردم حضورداشتند ياد وخاطره 21شهيد رضوانشهرگرامي داشته شد.
حجت الاسلام حسيني مقدم دراين مراسم عزت واقتدارايران اسلامي درعرصه هاي مختلف رامرهون فداكاري شهدادانست وافزود:نسل جوان نيزبايد باالگوگيري ازائمه اطهاردراعتلاي فرهنگ ناب محمدي تلاش كنند.
  وي هم چنين شهدارا دانش آموختگان مكتب روح ا...وفرزندان خلف انقلاب خواند وافزود:شهداحقيقت اسلام رادريافتند وبه همين دليل براي حفظ دين جان خود رانثاركردندوبرماست تا راه آن عزيزان راادامه دهيم.
خواندن دعای کمیل ومداحي از ديگر برنامه هاي اين مراسم معنوی بود.