پيام فرماندار اشكذر به مناسبت روز ملي شوراها

شناسه : 2530888

پيام فرماندار اشكذر به مناسبت روز ملي شوراها
به گزارش روابط عمومي فرمانداري اشكذر، "محمدعلي شاه حسيني" در پيامي نهم ارديبهشت ماه روز ملي شوراها را تبريك گفت.

در اين پيام امده است:

سپس و ثنای بی حد و حصر بر خالقی که به لطف استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران در راستای احترام و حفظ شان و کرامت مردم عزیز، نهادی به نام شورای اسلامی شکل گرفت تا با فرایند واگذاری امور به مردم و به برکت این اتفاق، نقش مردم در سرنوشت خود و جامعه ای که در آن زندگی می کنند مدیریت امور شهری و روستاها را بر اساس اصل آیه «...و امرهم شوری بینهم» پیش برند.

از مهمترین اصول اجتماعی اسلام اصل شوراست که در دین مبین اسلام به آن اهمیت خاصی داده شده است و در نزد پیشوایان بزرگ اسلام جایگاه ویژه ای دارد به طوری که نمی توان از آن در مدیریت جامعه اسلامی اجتناب کرد؛ بنا به فرمایش پیامبر بزرگ اسلام (ص) «هیچ قومی مشورت نکردند جز آنکه به بهترین امور هدایت یافتند

نهم اردیبهشت ماه روز ملی شوراها را به همه اعضای محترم شوراهاي اسلامي شهر و روستاي شهرستان اشكذر که با وظیفه شناسی و توجه به اصل دانش محوری در حل مشکلات شهر و روستا با کفایت و درایت برای نیل به جامعه شهروند مدار کوشش می کنند، تبریک عرض می نمایم.

محمدعلي شاه حسيني

فرماندار اشكذر