پیام امام جمعه اشکذر به مناسبت برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی

شناسه : 1477124

پیام امام جمعه اشکذر به مناسبت برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی


پیام امام جمعه اشکذر به مناسبت برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی

پیام امام جمعه اشکذر به مناسبت برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی

حضورمردم درانتخابات نهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی ازاهمیتی یژه برخورداراست.

تعبیر مقام معظم رهبری از موقعیت حساس فعلی واستثنایی وپرافتخارتاریخ انقلاب اسلامی است که باید درحفظ آن بکوشیم.

انتخابات درپیش روآزمون دیگری است برای ملت سرافرازو قهرمان ایران که بی شک باحضور پرشور وحد اکثری خوددرپای صندوق های رای ،سربلندازآن بیرون خواهند آمد ودشمنان فرصت طلب رامثل همیشه مایوس خواهند کرد.

عموم مردم ما به خوبی آگاهند درتاریخ انقلاب اسلامی پیوسته این حضور باصلابت آحاد مردم درصحنه های انقلاب اسلامی بوده است که توطئه ها ی مختلف دشمنان راخنثی ودررسیدن به اهداف شومشان ناکام گذاشته است واینبار نیزکاملا به جاست مردم ایثارگر ما دردفاع ازدستاورد های انقلاب اسلامی وحمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی صحنه ای دیگری از حماسه آفرینی رادر برابر دید جهانیان به نمایش بگذارند.

ومن الله توفیق 

محمد رضا طالبیان امام جمعه اشکذر