پیام سرپرست فرمانداری صدوق به مناسببت 13آبان روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی.

شناسه : 781610

پیام سرپرست فرمانداری صدوق به مناسببت 13آبان روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی.


پیام سرپرست فرمانداری صدوق به مناسببت 13آبان روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی.

پیام سرپرست فرمانداری صدوق به مناسببت 13آبان روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق "محمد علی شاه حسینی"روز چهارشنه درپیامی از عموم مردم همیشه در صحنه ولایت مدارشهرستان صدوق برای شرکت در راهپیمایی 13آبان دعوت کرد.

دراین پیام آمده است :

13آبان درتاریخ انقلاب جایگاه ویژهای دارد چراکه دانشجویان متفکر وانقلابی ایران توانستند درامتداد خون شهدای دانش آموز،باتسخیر لانه جاسوسی آمریکا قدرت شکست ناپذیری این ابر قدرت رادرهم شکنندوفریاد ظلم ستیزی انقلاب ایران درصحنه های بین الملل طنین انداز نمایند.

بدین وسیله ضمن گرامی داشت این روزبزرگ از مردم شهید پرور وپیرو خط رهبری انتظار می رود بار دیگردرسالروز 13آبان همچون همیشه حمایت خود را ازانقلاب وولایت فقیه اعلام دارند وباامام وشهدا تجدید میثاق نمایند.